www.nautilus-baseny.com.pl

Rodzaj realizacji

Stacja Uzdatniania Wody
Centrum Zdrowia im. Mazurkiewicza w Pruszkowie
Szpital w Tworkach

Opis zrealizowanych robót

Wykonanie SUW wraz z doprowadzeniem wody
sorowej ze studni głebinowych i właczeniem przewodów
wody uzdatnionej do istniejącej sieci  

stacja uzdatniania wody

stacja uzdatniania wody

stacja uzdatniania wody

stacja uzdatniania wody

stacja uzdatniania wody

stacja uzdatniania wody

stacja uzdatniania wody