www.nautilus-baseny.com.pl

Miejsce realizacji

Stacja Uzdatniania Wody
Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku

Opis zrealizowanych robót

Projekt i wykonanie modernizacji i automatyzacji
Stacji Uzdatniania Wody wraz z wizualizacją pracy stacji
i przesyłem danych
 

basen

basen