www.nautilus-baseny.com.pl

Rodzaj realizacji

Stacja Uzdatniania Wody
w Skrwilnie
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wymianą
sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych

Opis zrealizowanych robót

-
 

basen

basen

basen