www.nautilus-baseny.com.pl

Rodzaj realizacji

Stacja Uzdatniania Wody
w Rucianym Nidzie

Opis zrealizowanych robót

- Wykonanie technologii uzdatniania wody
- Budowa rozdzielnicy NN
- Wykonanie instalacji i szafy atomatycznego sterowania
technologią uzdatniania
- Wykonanie rurociągów wody surowej
- Dostawa i montaż pomp głębinowych
 

stacja uzdatniania

stacja uzdatniania

stacja uzdatniania

stacja uzdatniania