www.nautilus-baseny.com.pl

Rodzaj realizacji

Poprawa systemu dostawy wody
w Gminie Miedziana Góra

Opis zrealizowanych robót

Remont i termomodernizacja budynku przepompowni
wody pitnej Ćmińsk-Wyrowce
Wymiana zespołów hydroforowych na zestawy pompowe
Wykonanie instalacji monitoringu i automatycznego
sterowania pracą elementów systemu dostawy wody
 

stacja uzdatniania