www.nautilus-baseny.com.pl

Rodzaj realizacji

Stacja Uzdatniania Wody
w Kaliszu Pomorskim

Opis zrealizowanych robót

- Rozbudowa SUW wydajność stacji Q=60 m3/h,
- Modernizacja studni głebinowych (84 m3/h i 36 m3/h)
- Praca ręczna i automatyczna stacji - Monitoring procesów technologicznych
 

stacja uzdatniania wody

stacja uzdatniania wody