www.nautilus-baseny.com.pl

Rodzaj realizacji

Basen wielofunkcyjny przy LO im. Jagiełły w Płocku
Basen sportowy 25,0m x 15,0m
Basen rekreacyjny 15,0m x 10,0m
Atrakcje wodne: gejzery wodno – powietrzne, dysze do masażu podwodnego, zjeżdżalnia.

Opis zrealizowanych robót

Remont kapitalny obiektu, polegający na zaprojektowaniu
i wykonaniu nowoczesnego systemu obiegu i uzdatniania wody basenowej.
Wyposażenie basenu w liny torowe, słupki nawrotowe i falstartowe,
słupki startowe i drabinki. Montaż atrakcji wodnych.
Dostawa odkurzacza podwodnego.
 

stacja uzdatniania wody

stacja uzdatniania wody