www.nautilus-baseny.com.pl

Rodzaj realizacji

Basen w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lublinie
Basen sportowy 25,0m x 12,5m; gł.3,50m
 

Opis zrealizowanych robót

Remont kapitalny obiektu, polegający na zaprojektowaniu
i wykonaniu nowoczesnego systemu obiegu i uzdatniania wody basenowej.

basen