www.nautilus-baseny.com.pl

Rodzaj realizacji

Kryta Pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 14
Osiedle Zatorze w Koninie
Basen sportowy 25,0m x 12,5m
 

Opis zrealizowanych robót

Zaprojektowanie i wykonanie nowoczesnego systemu obiegu
i uzdatniania wody basenowej.
Wyposażenie basenu.
 

stacja uzdatniania wody

basen