www.nautilus-baseny.com.pl

Rodzaj realizacji

Pływalnia "Kombatant"
w Ciechanowie
Basen nieregularny z atrakcjami
 

Opis zrealizowanych robót

Zaprojektowanie i wykonanie nowoczesnego systemu obiegu
i uzdatniania wody basenowej.
Wyposażenie basenu w urządzenia terapeutyczne.

zdjęcie basenu

zdjęcie basenu