www.nautilus-baseny.com.pl

Rodzaj realizacji

Kryta Pływalnia w Klubie Sportowym "Sinnet"
Warszawa ul.Gołkowska
Basen sportowy 25,0m x 10,0m
Wyposażenie sportowe

Opis zrealizowanych robót

Zaprojektowanie i wykonanie nowoczesnego systemu obiegu
i uzdatniania wody basenowej.
Wyposażenie basenu w urządzenia sportowe.

basen

basen

stacja uzdatniania wody