www.nautilus-baseny.com.pl

Rodzaj realizacji

Kryta Pływalnia w Bochni
ul. Św. Leonarda 1
Basen sportowy 25,0m x 12,5m
Basen rekreacyjny 12,5m x 8,0m
Zjeżdżalnia wodna
 

Opis zrealizowanych robót

Zaprojektowanie i wykonanie nowoczesnego systemu obiegu
i uzdatniania wody basenowej. Wyposażenie sportowe basenu.
 

Kryta pływalnia w Bochni

Kryta pływalnia w Bochni