www.nautilus-baseny.com.pl

Rodzaj realizacji

Basen pływacki typu hotelowego
w Mikołajkach
Basen o wymiarach 8,0m x 4,5m
Atrakcje wodne: przeciwprąd 1-dyszowy, bicz wodny,
gejzer powietrzny, 2 dysze masażu ściennego,
drabinka, pokrywa basenowa

Opis zrealizowanych robót

Zaprojektowanie i wykonanie nowoczesnego systemu obiegu
i uzdatniania wody basenowej.
 

Oficjalna strona hotelu:

www.hotel-amax.pl

zdjęcie basenu

zdjęcie basenu

zdjęcie basenu